Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på U: 88 | Totalt: 13951 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
close ubben

grått, ufyseleg (om veret)

check udd
image

ull; bruka berre i eintal

Klæi av udd æ varme om da æ våte.

check uddeklæi

ullklede

Eg såg a mellefívrell som fauk inni loptæ, då æ eg allstǿtt så ræde for uddeklæó.

check uddsmòlogg

sau
Sjå ogå smólogg.

Haddvår hèv' mykji uddsmòlogg.

close ufsedrag

li eller område med mange ufser

check uggeberr'e

bruka om person som toler lite og har lett for å furte

Nikelos æ så uggeberr'e, an lýt passe seg koss an órdlegg'e seg.

check uggji

fiskefinne

Uggan å vèli på an fisk'e vi' eg inkji ète.

check ulageleg (V)

ugreitt, passe dårleg
Sjå også lagelèg'e (V), adverbet lageleg (V), úlagelèg'e (V) og adverbet úlageleg (H).

Det va' úlageleg at du kåm plent nò, for nò ska' eg ti' doktaræ. Sòme tikje det æ úlageleg mæ nappa i staden for skreielås'e i buksó.

check ulk'e

ugrei og ufordrageleg mann
Sjå også ulkelèg'e og ulke.

Det æ an ulk'e, an kan alli stóle på det 'an sei.

check ulke

ugrei og ufordrageleg kvinne

Den ulkâ vi' eg inkji have mei' mæ å gjère!

check ulke

skitne ut / til, som regel bruka i hop med "ut" og "til"
Sjå også ulke seg, ulkelèg'e og ulk'e.

Nò lýt du ète greitt, så du inkji ulkar út den nýtvegne skjortâ. Dei nýe klæí dí må du inkji ulke ti'!

check ulke

ugreitt, ikkje likande (td "ulke arbei", "ulke veir")

Det varte a ulke mǿti, der va' tvei som bigjynte å munnhoggast.

check ulke seg

skitne seg til / ut
Sjå også verbet ulke.

Nò må du inkji ulke deg út, nò som mi sku at kjørkjunn.

check ulke út

skitne til

Eg ulka út klæin mí då eg tók út tadden i dag.

check ulkearbei'

ugreitt eller ufyseleg arbeid

D'æ nåkå ulkearbei' å kjøyre ut kåmåren.

close ulkebeist

ugreitt, vanskeleg, vrangt (bruka om storfe)

check ulkeleg (V)

ekkelt
Sjå også ulkelèg'e (V) og adverbet ulkeleg (H).

Snykkjen renn'e så ulkeleg ó' nòsinn fysst an inkji snýter seg.
check ulkeleg (H)
image

1. ufordrageleg
2. motbydeleg
Sjå også adverbet ulkelèg (H), ulkelèg'e (V) og ulke.

1. Òlâv æ så ulkeleg i tòtæ.
2. Sòme tikje det æ ulkeleg blód.

check ulkeleg (H)

leitt, kjedeleg, dumt, ekkelt, ufyselegt
Sjå også adjektivet ulkelèg (H) og adverbet ulkeleg (V).

Snykkjen renn'e så ulkeleg ó' nòsinn fysst an inkji snýter seg.
check ulkelèg'e (V)
image

uappetitteleg, motbydeleg, ufyseleg
Sjå også adverbet ulkelèg (V), adjektivet ulkeleg (H) og ulk'e.

'An tótte det va' a ulkelegt arbei'. Katten dreit på kjykkentili, å fý, det va' a ulkelèg mukke.

check ulkeskap

1. ureint
2. ugreitt

1. Det ulkeskapi vi' inkji èg take í!
2. D'æ nåkå ulkeskap mæ tronge motóra, an fær mest'e alli ti' å býte ljóspæru.

check Ulveríkji

klengjenamn på Hovet

Sòme seie det va' Tarjei Sveinson Hòvæ som fysst'e brúka namni "Ulveríkji".

check umbusse

"krokvegar", ulike oppfatningar, problem

Gut hève så mange umbussu mæ åkkå.

check und' / unde'

underleg, rart

Va' det unde' at jentâ smalka, som va' úti å trimma kverrt einaste kveld?

check unda

unna

'An kåm si unda i tí'i.

check unda

1. unna (nedover)
2. unna
3. ut under frå

1. Det bèr'e unda nò. D'æ snart í itt det æ unda.
2. 'An kåm si unda i tí'i.
3. Eg såg 'an kåm út unda lǿunn.

check undatak

unnatak

Det æ midjom undatòkó at Dreng vare i beit for órd.

check undâti

frå undersida

Mi jekka opp húsi å finge timre inn nýe sydda undâti'. Eg kåmst 'kji ti' undâti', så eg lýt prǿve òvâti'.

check unde

under
Sjå også undi.

Høylǿâ æ unde trandó. Unde tòkunn æ der mange svòlerei'.

check unde' dí

"ikkje rart"

Det va' 'kji unde' dí at Bóâ våla, 'an klemde fingjen sin.

check unde skúten

tilbygg til løa

'An sette høyrívâ unde skúten si' det sille kåme regn.

close undebreie

det kvilekledeplagget ein har nærast under kroppen (eldre tid: ullteppe, fyddu, no: laken)

close undebreie

leggje undebreie i senga

check undebreisle

teppe på madrass (under laken)

Eg la a rugge som undebreisle i kvílunn.

check undeham'e

underkjaken på eit slakta dyr

Der æ mest'e kjø̀t på undehamæ.

check undeleg

underleg, rart

Va' det undeleg gúten smalka, som va' så fæl'e ti' hogge bjalka?

check undelív

1. plagg / vest til å feste sokkane i (før strømpebuksa kom på marknaden)
2. underliv

1. Kånâ mí kaupte si a nýtt undelív.
2. Svålaug fekk kreft å laut operére seg i undelívæ.

check undereiv'e

voven "bleie" nærast kroppen (i eldre tid)

check unders

uvanleg (positivt ord)

Båni va' så unders vént.

check unders verk

svært flott

"Å dú unders verk!" sa Gýró då 'u såg den véni stólen som Òlâv ha' snikkéra, skòre út å måla.

check undesett'e

godt utrusta, velnøgd, vel stilt

Den som æ undesett'e treng'e 'kji kåme si fyrom.

check undesmjúgari

fløyg'e (bakereiskap av tre)

"Rillen, rallen, undesmjúgaren å smikkedallen", æ a gåmó regle.

check undestakk'e
image

den kvite / indre stakken i setesdalsbunaden
Somme seier "kvitestakk'e".
Sjå også svårtestakk'e.

Da brúke tidt gråkupte ti' undestakkjæ.

check undestakkslíne
image

brodert line øvst i undestakkjen over bringa

Undestakkslínâ æ ive svårtestakkslínunn.

close undestein'e

understeinen i ei kvern

check undesuvl

pålegg

An lýt mest'e hav' undesuvl på stumpesivó.

check undetak

tak rundt bringa på motstandaren (ord i samband med ryggtak)

Undetakji va' det mætaste.

check undetrøye

enkel og einsfarga T-skjorte eller underskjorte med lange ermar

Eg hèv' alli etti tvegne undetrøyu i klæ'skåpæ mí.

check undi

under

"Den undaste steinen lýt vère ví'e å flat'e", sa Gunnår.

check undi

under
Sjå også unde.

Bílen va' så låg'e at Haddvår kåm 'kji undi å fekk stelle.

check undrast

lure på (varsam spørjing)

Eg undrast om du vi' vèr' mæ ti' Amérika?

check undstí

underst i

Dei plankun eg hèv' brúk fyri nò, liggje undstí.

check ungefjåd

hop med ungar

Ungefjådí kåm springandi heim'tt'e ó' skógjæ, å sa da ha' sétt bjynnen. Der va a ungefjåd midt néd i Skaræ.

close ungestróe

rekkje med ungar

check ungji

unge, barn

Ungan æ alli ústýrne no lenge, seie læraran.

check unglèg'e (V)

ungdommeleg utsjånad; gjeld andletet og heile kroppen

Tóre æ unglègare 'ell Kristí, om 'u æ gamlare.

check ungleik'e

etter alderen (den yngste fyrst)

Mi stille opp ette ungleikjæ.

check unnséelèg'e (V)

blyg
Sjå også unnséleg (H) og blaug'e

'U va' så unnséelèg, 'u tóre alli gló opp.

check unnséleg (H)

blyg, noko mildare enn blaug'e
Sjå også unnsélèg'e (V).

'U va så unnséleg, 'u tór' alli glåpe opp.

check unnta

unnateke

Det æ 'kji unnta mi sku kåme att'e a onnó gong. "Det ska' koste ditt lív, unnta du vi' kåme hèr ti' att'e mæ yngste dótte dí" (frå eit eventyr).

close ups (H)

ufs

close upta! / utta!

når ein ropar dette ordet er ein med i leiken att etter eit opphald (i barneleik utandørs)

check urglast

verte uklårt (om vatn)
Sjå også urgle og urglen.

Vatni i kjellunn urglast fórt fysst kjellâ inkji æ lensa.

check urgle

gjere vatn uklårt
Sjå også urglast og urglen.

Du må alli urgle ti' vatni i kjelló!

close urglebǿli

tettpakka og uordentleg samling med folk

close urgleleg (H)

tettpakka og uordentleg (om folkehop)

check urglen

1. opprørt vatn med grums og partiklar, uklårt vatn
Sjå også urglast og urgle.
2. mykje bråk eller aktivitet
3. fortumla i hovudet

1. Vatni i kjellunn va' urgli, si' eg inkji ha' lensa æ.
2. Der va' helst'e urgli i dei bryddaupæ, minnest eg.
3. Tårål vakna urglen i hòvúdæ.

check urven

1. frostsam
2. ustelt

1. Eg æ så urví, eg trúr mest'e eg fær krím.
2. Eg æ så urven, hèv' alli stelt meg.

check uskeleg (V)

som fortent (når ein vert råka av noko leitt som ein helst fortener)

Det va' nå uskeleg at 'an fekk det.

check uss

1. utdraging av tida; bruka berre i eintal
2. floke, samanfiltra
Sjå også verbet usse og substantivet usse.

1. Det varte nåkå uss førr'ell da finge reise.
2. Fiskenèti æ i eitt uss si' der hékk så mykji fisk'e.

check ussast

floke seg

Bådi spitegåni å minni kan ussast ti' fysst an vare gåmål'e.

check usse

floke med td tråd eller leidning
Sjå også verbet usse, uss, vòse, tvòse (H) og tvasi (H).

Vi' dú halde dei ussunn mæ èg prǿvar å tæ æ út?

check uss'e

treg person som har vanskeleg for å halde same tempo som andre (td arbeid eller fysisk aktivitet)

Salmund, den ussen, eg kan alli naudt vente ett'ó.

check usse

vere sein, kaste bort tid
Sjå også substantivet usse og uss.

Da ussa út håve dagjen førr'ell da finge starte motóren. Nò vi' eg 'kji usse å vente leng'e. Mi uss' åkkå plent út, sossi.

check usse seg

floke seg (bruka om tråd eller snøre)

Det tèk'e tíd å rétte fysst tunne træa hav' ussa seg.

check usse ti'

rote til

Eg ha' kobla opp det nýe stérióanleggji så greitt, men Knút kåm å ussa ti' alt eg ha' gjårt.

check usse út

1. hefte
2. streke over (td noko ein har skrive eller teikna)
Sjå også usse

1. Borgjill ussa út æ Jórånd så 'u laut vente ti' néste dag'e mæ bakingjinn.
2. Åslaug ussa út teikningjí sí.

close ussebundi

person som er sein i vendinga (og vert seint ferdig med det som skal gjerast)

check ussefót'e

treg og sein person (i arbeid og verksemd)

Taddâk va' an ussefót'e, det va' ingjen som ville hav' 'an ti' slåttedreng'e.

check ussefu

kvinne som aldri vert ferdig med eit eller anna eller greier å kome til rett tid; negativt uttrykk

Det æ 'kji gama å vare kadda a ussefu.

check ussekopp'e

mann som aldri vert ferdig med eit eller anna eller greier å kome til rett tid; negativt uttrykk

For an ussekopp'e, kan du 'kji nøyte deg?

close usseleg (H)

sløsing med tida

check ussen

treg, sein, ha vanskeleg for å halde lag med andre

Dei ussne ljóte helst'e fýast itt da sku út!

close usserí

sløsing med tida

check utland

utland

Fókk reise så mykji for gama ti' útlondó nò.

check utmanndreien

bruka om jenter frå lengre ut i dalen som svinga seg på ein viss måte

Det æ sjella fókk tale om útmanndreien nò for tí'inn, for stakka var' líti bruka.

close utrengsmål

i utide, utan at det er nødvendig

check uttast

utan at

Eg kjæm'e alli på den høystakkjen uttast di hýske mi.