undebreie

leggje undebreie i senga

Infinitiv
undebreie
Presens eintal
undebreiar
Presens fleirtal
undebreie
Preteritum eintal
undebreia
Preteritum fleirtal
undebreia
Perfektum eintal
undebreia
Imperativ eintal
undebrei!
Imperativ fleirtal
undebreii!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.03.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.03.2017)
Id fra gammalt system:
14591
Ukjent ord, sikker kjelde