seie (V)

seie
Sjå også seie.

Segg mi: Hèv' du alli èti i heile dag?

Infinitiv
seie
Presens eintal
sei' / seie
Presens fleirtal
seie
Preteritum eintal
sa
Preteritum fleirtal
sa
Perfektum eintal
sagt
Imperativ eintal
sei / segg!
Imperativ fleirtal
seii / sègji!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (29.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.09.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.09.2012)
Id fra gammalt system:
4474
Intern kommentar:
SJ: er det rett med èti, og inkji ète - Jfr. endingsvariant<->regelen.