úféeleg (H)

fæl person
Sjå også úféelèg'e (V) og úfée.

Hankjønn
úféeleg
Hokjønn
úféeleg
Inkjekjønn
úféeleg
Fleirtal
úféeleg
Komparativ
úféelegare
Superlativ
úféelegaste
Bunden
 
Hankjønn
úféeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
úféeleg
Superlativ hankjønn
úféelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4697
Intern kommentar:
Adv?