úværugsklèg'e (V)

skamfull, kjenner seg uverdig, føle at ein vert sett ned på, ikkje verte vyrd, ikkje kjenne seg vel

Hunden såg så úværugsklèg'e út då 'an skjø̀na 'an ha' gjårt nåkå gali. Gúten kåm så úværugsklèg'e inn på lærarrómi.

Hankjønn
úværugsklèg'e
Hokjønn
úværugsklèg
Inkjekjønn
úværugsklegt
Fleirtal
úværugsklège
Komparativ
mei' úværugsklèg'e
Superlativ
mest'e úværugsklèg'e
Bunden
 
Hankjønn
úværugsklègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
úværugsklège
Komparativ hankjønn
mei' úværugsklègji
Superlativ hankjønn
mest'e úværugsklègji
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Dyr , Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2012)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.02.2012)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.05.2012)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.10.2012)
Id fra gammalt system:
10680