tvasi (H)

floke med tråd o.l.
Sjå også tvasen, tvase, tvòse og usse.

Ubunden form eintal
tvasi
Bunden form eintal
tvasen
Dativ eintal
tvasâ
Ubunden form fleirtal
tvasa
Bunden form fleirtal
tvasan
Dativ fleirtal
tvasó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4883