úlageleg (H)

ugreitt, passe dårleg
Sjå også adjektivet lageleg (H), adverbet lageleg (H), adverbet úlageleg (V) og adjektivet úlageleg (H).

Sòme tikje det æ úlageleg mæ nappa i staden for skreielås'e i buksó.

Positiv
úlageleg
Komparativ
úlagelegare
Superlativ
úlagelegaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (09.07.2024)
Id fra gammalt system:
3882