úskapeleg (H)

ugrei utsjånad (t.d. at eit fotografi er teke på feil tidspunkt)
Sjå også úskapelèg'e (V)

Òlav varte úskapeleg på dessa fótografíæ.

Hankjønn
úskapeleg
Hokjønn
úskapeleg
Inkjekjønn
úskapeleg
Fleirtal
úskapeleg
Komparativ
úskapelegare
Superlativ
úskapelegaste
Bunden
 
Hankjønn
úskapeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
úskapeleg
Komparativ hankjønn
úskapelegari
Superlativ hankjønn
úskapelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.08.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (21.06.2013)
Id fra gammalt system:
843
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål