kalleg (H)

skummel, stygg
Sjå også kallèg'e (V), og adverbet kalleg (H).

Det va' a kalleg sýn mi mǿtte då mi kóme heim'tte, húsí ha' brunni.

Hankjønn
kalleg
Hokjønn
kalleg
Inkjekjønn
kalleg
Fleirtal
kalleg
Komparativ
kallegare
Superlativ
kallegaste
Bunden
 
Hankjønn
kalleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
kalleg
Superlativ hankjønn
kallegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (24.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
4686