úfrédeleg (H)

greier ikkje roe seg / vere i ro; bruka både om menneske og dyr
Sjå også úfrédelèg'e (V).

Hankjønn
úfrédeleg
Hokjønn
úfrédeleg
Inkjekjønn
úfrédeleg
Fleirtal
úfrédeleg
Komparativ
úfrédelegare
Superlativ
úfrédelegaste
Bunden
 
Hankjønn
úfrédeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
úfrédeleg
Komparativ hankjønn
úfrédelegari
Superlativ hankjønn
úfrédelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4780