úvendeleg (H)

ugrei å sjå til, usameleg
Sjå også úvendelèg'e (V).

Dèt va' den úvendelegaste jentâ eg hèv' sétt.

Hankjønn
úvendeleg
Hokjønn
úvendeleg
Inkjekjønn
úvendeleg
Fleirtal
úvendeleg
Komparativ
úvendelegare
Superlativ
úvendelegaste
Bunden
 
Hankjønn
úvendeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
úvendeleg
Komparativ hankjønn
úvendelegari
Superlativ hankjønn
úvendelegasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Svein Jore (23.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (25.10.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.04.2018)
Id fra gammalt system:
1736
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 134: Hokjønn: 1. Tunleitt 2. småbrugdi 3.uvendeleg. Hankjønn: 1. tunnleitt 2. småbrugden. Inkjekjønn: 1. tunnleitt 2. småbrugdi 3. uvendelegt. Substantiv: 1. Tunvængæ 2. Smårålegheit. SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda. SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 138. Hokjønn 1. sjåg 2. skokk 3. bei 4. sjæv. Hankjønn 1. sjågæ 2. skakkæ 3. beinæ 4. sjævæ. Inkjekjønn 1. sjågt 2. skakt 3. beint 4. sjævt. Substantiv: 1. Blindinge 2. Skjækjingje 3. Slonnk, beilei 4. Uvendelegheit. SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda.