skapt

skaft
Sjå også skjepte.

Ubunden form eintal
skapt
Bunden form eintal
skapti
Dativ eintal
skaptæ
Ubunden form fleirtal
skopt
Bunden form fleirtal
skoptí
Dativ fleirtal
skoptó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.10.2013)
Id fra gammalt system:
3265
Intern kommentar:
raut av skjepti / skjeptæ?