úlageleg (H)

Sjå også adjektivet lageleg (H), adverbet lageleg (H), úlagelèg'e (V), og adverbet úlageleg (H).

Hankjønn
úlageleg
Hokjønn
úlageleg
Inkjekjønn
úlageleg
Fleirtal
úlageleg
Komparativ
úlagelegare
Superlativ
úlagelegaste
Bunden
 
Hankjønn
úlageleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
úlageleg
Superlativ hankjønn
úlagelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
3883