granni

nabo

Ubunden form eintal
granni
Bunden form eintal
grannen
Dativ eintal
grannâ
Ubunden form fleirtal
granna
Bunden form fleirtal
grannan
Dativ fleirtal
grannó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4929