Uttale av vokalane

Setesdalsmålet har fleire ulike uttalelydar av same vokal, og får dermed spesiell uttale av mange ord. Uttalen av vokalane e, i, o, u, y, æ og ø er i ei særstode. Desse vokalane kan uttalast på opptil 3 ulike måtar. Det er ingen regel for dette. Den spesielle uttalen av vokalane vert kalla tviljod eller diftongisering.

e Evje
é Féle
è Gjère
i Vite
í Bíl´e
o Hoppe
ó Vóndt
ò Òlav
u Fluge
ú Knút
y Bykle
ý Býte
ø Øskje
ǿ Ǿl
ø̀ Smø̀r
Høyr alle