úti fúru

"utanom det vanlege"

Det va' nåkå úti fúru di feit Angjær va'.

Uttrykk
úti fúru
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (13.11.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (13.11.2014)
Id fra gammalt system:
12386
Intern kommentar:
G.B. Holen: vart mykje bruka av Torbjørg Kyrvestad frå Valle. Ho dreiv butikk i Bykle.