Stavemåtar på vallemal.no

Det har vore mykje diskusjon fram og tilbake om korleis ord skal stavast. Det finst ikkje noko standard for dette i Setesdalsmålet, men me har freista å setje opp nokre punkt. Her er eit utdrag av desse:

  • ' (apostrof) tyder at ein bokstav eller ei staving fell vekk i uttalen. Døme: ha' (hadde). I einskilde høve skulle det eigentleg vore to apostrofar etter einannan i same ordet, men då er det skrive berre ein apostrof. Dette kan t.d. vere i samband med ein svarabhaktivokal. Døme: vé'e (substantivet ved).
  • ā tyder lang a. Denne er bruka i linne hankjønnssubstantiv i dativ eintal (an / enn hagji - i hagā) og linne hokjønnsubstantiv i bunden form eintal (a sive - den sivā).
  • Substantiv som endar på -n både i dativ eintal og bunden form fleirtal, er skrive -nn i dativ eintal for å skilje desse to formene.
  • Svarabhaktivokalen er skrive 'e. Døme på bruk av denne spesielle "e-en" er i sterke hankjønnssubstantiv i ubunden form eintal (hest'e), adjektiv i hankjønnsforma i positiv (fín'e) og verb, presens eintal (gjeng'e) og adverb (mest'e). Dette er ein arv frå gamalnorsken for å lette uttalen av ord som enda på -r med ein annan konsonant framføre (Tarald Nomeland, 1900-1987). Døme: Hestr, gardr, vollr. Det gamle nominativsmerket "r" hestr (utt. - hester) har gått over til -e - hest'e. Ordet "svarabhakti" kjem frå indisk, og tyder "innskotsvokal".