Denne internettsida frå Valle Mållag er eit oppslags­verk for dei som ynskjer å auke kunnskapane sine om talemålet i Valle og Hylestad. Ordinnsamlinga starta hausten 2002, og www.vallemal.no vart offisielt opna hausten 2005. Alt arbeid, frå ordinnsamling til utvikling av dataprogram, er utført på dugnad. I 2011 fekk Valle Mållag kulturprisen frå Valle kommune for dette arbeidet. 10 000 oppslagsord vart passert sommaren 2012.

Målet med inter­nett­sida er at ho skal dokumentere heile ord­tilfanget og presentere dette på ein oversiktleg og moderne måte. Ord og uttrykk vert viste i alle bøyingar, med forklåring og døme. Mange av orda har bilete og lydfil. Den spesielle grammatikken i Setesdal vert også omtala. Internettsida spreier vonleg nyttig informasjon om talemål, bruksting og kultur før og no. Me vonar at arbeidet kan vere med på å auke interessa for dialekt, og dermed medverke til at målet vårt vert bruka av komande generasjonar.

Les meir

Nyhende

Romjolsmøte i Valle mållag, 27.12.2018
30.03.2019 08:52

Romjolsmøte i Valle mållag, 27.12.2018

Vis
31.12.2017 16:51

Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus 29.12.2017

Vis
13.12.2017 20:00

Jola 2017

Vis
18.06.2017 19:17

Målprisen 2017 til Åsmund Åmli

Vis
Vis fleire