vère

vere
Sjå også substantivet vère.

Vèri 'kjiblauge, bonn! Da våre alli etti tvau, dei ha' reist.

Infinitiv
vère
Presens eintal
æ
Presens fleirtal
æ
Preteritum eintal
va'
Preteritum fleirtal
våre
Perfektum eintal
vòre
Imperativ eintal
vèr!
Imperativ fleirtal
vèri!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (05.09.2007)
Id fra gammalt system:
607