tvòse (H)

floke med tråd o.l.
Sjå også tvasen, tvase, tvasi og usse.

Ubunden form eintal
tvòse
Bunden form eintal
tvòsâ
Dativ eintal
tvòsunn
Ubunden form fleirtal
tvòsu
Bunden form fleirtal
tvòsun
Dativ fleirtal
tvòsó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
4882