Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 237 | Totalt: 15235 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ó'

1. or
2. ut av
3. ut frå

1. Kóti raut ó' ongli.
2. Pæningan dutte ó' pungjæ 'ass.
3. 'An kåm springandi ó' stògunn å sa det brann i sótæ.

check ó' båneeigninn

uttrykk bruka om kvinne som er for gammal til å få born

Turíd va' mest'e femtí då 'u gjipte seg, så 'u va' ó' båneeigninn.

check ó' eignó

ut or/frå eigedomen

Da funne att'e hesten langt ó' eignó

check ó' fòtó

"på felgen" (bruka i samband med noko som ikkje er brukande, ikkje i stand, i dårleg forfatning, øydelagd)

Du hèv' gjengje mæ desse sokkó ti' da æ plent ó' fòtó. Det æ så mykji verre å stelle itt det æ ó' fòtó. Desse buksun have plent kåme 'ó fòtó, men nò hèv' eg kraka å bǿtt det líkaste eg kan.

check ó' lé'i

ut av ledd

Eg datt på skjí å vrei hærí ó' lé'i.

check ó' sta'i

1. "kome av flekken" (uttrykket er ubunden dativ)
2. flytje eit lite grann, kome ut av stilling

1. Det gjekk så seint mæ 'ó Augund, 'an kåm mest'e alli 'ó sta'i.
2. Den eini av dei evri honnsteinó hèv' kåme 'ó' sta'i. Òlâv flutte búí sí ó' sta'i, 'u stó' førr'e midt i råsfaddæ.

check ó' sýni

ut av syne

'U sleppt' 'ó alli ó' sýni.

check ó' vóninn

uttrykk bruka om når ein har gjeve opp vona om eitt eller anna

Eg va' plent ó' vóninn, men nò gjekk det godt líkevæl.

check ó' vónó

ikkje håp (om eit eller anna); td bruka i samband med kvinner som ikkje vert gravide

Nò æ eg plent ó' vónó, eg veit alli kòr' eg ska' leite ette dessa lykló.

check ó'brend'e

varme mysa opp slik at smaken av osteløypen vert fjerna

Mysâ lýt vère ó'brend, 'ellis súrnar 'u 'kji.

check odd fjóre

alle fire; om jenter (eldre bøyingsformer)

Da kóme odd fjóre systan ti' mǿtæ.

check odd'e

fremste delen av ljåen
Sjå også ljår'e og kjót.

Det va' viktigt å halde orvæ godt, så inkji odden skar n'i jórdí. 

check oddekrepp'e

bøygen på ljåen ut mot odden

Eg líkar 'kji den ljåren, der æ for stór'e oddekrepp'e.

check ódel

odel

Papa tók att'e Nómeland på ódeli å' moi sí.

check ofse

overdrive, lyge

Åni va' vani ti' ofse, så an visste 'kji ko an måtte trú.

check ofsen

overdreven tale

Dreng æ så ofsen av si, så an kan 'kji allstǿtt stóle på 'an.

check ofsing

overdriving

"D'æ a fæl ofsing å seie at Jø̀rund drap sjau mann".

check ognekvoss'e

svært kvass egg på reiskap

No lýt du vère vòrig'e, níven æ plent ognekvoss'e.

check òk
image

åk

Det æ mykji léttare å bère tvæ vassbyttu òk, 'ell å barre bère da i hondó.

check òkast

skyve kvarandre td på benk (prøve krefter for moro)

Haddvår å Taddeiv såte å òkast ette padæ.

check òke

fordjupning som ein stav eller ei grind kan svive i

Det va' kalleg di det kvein i òkunn.

check òke

flytje seg når ein sit (utan å reise seg opp)

Vi' du òke di innat bóræ så ska' du få a kakemul?

check òke si / uke si

1. flytje seg sidelengs når ein sit på ein benk eller pad
Somme seier "èke si".
2. gli eller skri på hardt og glatt underlag

1. An lýt òke si fysst der kjæm'e fleire fókk innat bóræ. Kunne di 'kji òke dikkå nòkå hít, så dei hí au få sitje?
2. Mi ljóte òke åkkå 'å fuinn né'etti.

check òkji

1. labank på t.d.dørblad eller planke til å låse fast to dører med
2. oppstandar i ei grind der ein legg "honki" eller "lokâ"

1. Òkan måge kjíle nòkå for å halde bórdó godt i hóp.
2. Òkan i a grind ljóte vère så håge at an fær honke.

check okla

ankel
Sjå også oklespite.

Eg vrei meg så i okla då eg datt på skjí i gjår.

check okle ihóp

føye saman to taksperrer med ein treplugg i toppen

I mǿnæ æ raptan okla i hóp, tèkje út ti' hæltis, å mæ trénagli igjænom.

check oklelask

mønster i sokkane til setesdalsbunaden (både den kvinnelege og den mannlege)

Ingjer spitar på okleloskjí nò.

check okleleista

ha på seg sokkar som berre røkk til anklane (utan sko)

Ungan sprunge jamt úti okleleista.

check okleskódd'e

utan sokkar i sko (vert ikkje gradbøygt)

Det æ leitt ti' make seg fysst an gjeng'e okleskódd'e.

check oklespite

spolebeinet (bein som går frå kneet til hælen på baksida av leggbeinet)
Sjå også okla.

Fókk brute jamt av oklespitâ fysst da hoppa på skjí å dutte fælt.

check oklevassari

person som har vasskrekk og / eller er redd for kaldt vatn

Dei som våre ræde å lauge sikkå, kadda mi oklevassara.

check oks, oks, oks!

uttrykk for å øse opp amtsstúten ved paring

"Oks, oks, oks" sa Lidvår, då stúten sýnte lítí int'resse for kjýrinn.

check oksebukk'e

"halmbukk" (bunden om hausten)

'Er hèv' nóg inkji vorte bundi oksebukka i nýare tí'.

check oksepeis'e

kraftig pisk (laga av oksepenis og med skaft på)

Oksepeisen va' ti' same brúk som gjeisli.

check oksl

jeksel

Eg trúr eg lýt ti' tannlækjæ å trekkje den vónde okslí mí.

check okt

1. vyrdnad
2. bry, arbeid, strev

1. Augund fekk slig okt for dèt stóre arbeii lagji ha' gjårt.
2. Det æ a okt mæ dei ungó.

check Òlâv / Òlâvi

Olav

Ingjen av dei tvei Òlâvó vår' fæle ti' arbeie.

check oljefrakke

sid fabrikklaga regnfrakk

Fókk stelte sikkå oljefrakku sjave mæ same ette kríi.

check oljekjól'e (V)

sid heimelaga regnfrakk

Tóne sauma å olja si' ný'e oljekjól'e ti' 'u sille ti' heiss.

check oljeskjinn

ubleikt lereft som er sett inn med linolje (td som ryggskinn som vern mot regn, eller i fanget når ein karda ull, eller ved anna arbeid som td slakting)

Mi trú at oljeskjinni varte brúka bå' som a slags plagg ive hæran, å ti' å dakke ti' det an ellis ville hav' tjurrt.

check olle

stort, uthola, avlangt tretrog, bruka til å salte kjøt og til baking
Sjå også tróg.

Kjø̀ti vart'e salta å lagt i a olle. Fríaren ska' sjå n'i ollâ.

check òlunge

ha alunvatn på skinnet når ein reier det

Eg hèv' òlunga den nýe fyddâ mí.

check òlungestein'e

Alun (Kjemikalie som gjer at fargestoffet fester seg på det som skal fargast. Vart bruka til å reie skinn når ull eller hår skulle vere på).

Òlungestein'e varte brúka ti' å reie skjinn mæ bjørkebork'e.

check om ananné (V)

om einannan

I gamle dage så gjinge da om ananné bå' býtti å fænåren, på støylæ. 

check óm av / ómen av

veik ljod på lang avstand som såvidt høyrest

An høyrer ómen av trafikkjæ evst i líinn.

check om inkji

1. øydelagd
2. forbi, avslutta
Sjå også vère.

1. Nò æ sykkelen min om inkji, så nò lýt eg kaupe mi ný'e. Det varte helst'e om inkji det 'an stelte .
2. Det varte om inkji mæ 'enn Tóre å 'ó Gunnår.

check om mǿnó

om morgonane

Mi æ 'kji så tí'lège om mǿnó som førr'e. Det æ så vóndt å ríse opp om mǿnó. Eg æ så fillen om mǿnó, eg tikjest alli kåm' i gong med det eg ha' sillt.

check om pass

om lag

Da båre klingjen i fòt, da ha' om pass ei lefse ti' manns.

check ombròt

endring; bruka berre i eintal

Eg kjenner 'å gjiktinn at det vare ombròt i veiræ snart. Det vare nóg ombròt ette kommúnevalgjæ i haust.

check ombýti

stor forandring, stor skilnad

Det vare a stórt ombýti hèra heimi fysst Bóa reiser på víaregangandi skúli i Bý'n.

check ombårdsmann'e

formyndar

Si' forellí 'ass Gunnúv dǿe mæ 'an va' líten, så laut 'an have ombårdsmann'e.

check óm'e

djup og veik lyd langt borte

Eg høyre ómen av tóreslagjæ.

check óm'e

rasande og/eller svært redd (bruka helst om sanselause kyr og stutar, men òg av og til om folk)

Kjýne vorte plent óme då da mǿtte annas kjý. Gjermund sprang som 'an ha' vòre óm'e.

check omennanné (H)

om einannan

Kara å kvendi sitje omennanné i kjyrkjunn no for tí'inn.

check omfar

fire eller fleire stokkar som er krøkte saman i eit lafta hus

An legg'e omfar ette omfar ive syddinn, ti' an kjæm'e oppat stavlægjunn.

check omfarast

1. gå mot kvarandre utan å treffast; bruka berre i fleirtal
2. vere usamde

1. Mi omfórest, så mi treftest inkji.
2. Mi mòg' inkji omfarast for detta lisle.

check omfremmis

i tillegg til, ekstra, utanom, ikkje medrekna

'An fekk nòko mei' omfremmis maten. Ti' konformasjónæ fekk eg mange gåvu, omfremmis bíbili å salmebók. Eg fekk a gåve omfremmis lǿní. Omfremmis fekk 'an 100 krónu.

check omkastteig'e

slåtteteig på heia som vart hausta av to ulike eigarar (slegne annakvart år)

Sǿ i heiinn æ trí teigji, da vorte brúka som omkastteig'e å slegne annakvert år.

check omkumplast

lage uorden, blande i hop

Nò have da plent omkumplast desse leiingan, eg fær alli ti' å koble detta så det virkar.

check omkumple

lage uorden, blande
Sjå også skjeple.

Nò ska' 'kji dú omkumple det, nò som èg hèv' lagt det så greitt!

check omlag

To bjørkekvister som vert knytte i hop i toppane og sveipte kring stakksneisí og ut mot kanten når ein høya og sette opp stakken. Når høyet skulle køyrast heim om vinteren med slede, vart "omlògjí" sveipte kring lasset for å hindre at noko høy fall av. Deretter vart det lagt reip eller tau rundt lasset.

Omlògji våre lange, mjúke bjørkekvisti.

check omlagast

verte omlaga, verte endra

"Dalen hèv' omlagast", sa Gunnår.

check omlòge

1. forandring, forvirring (Hans Ross' ordbok)
2. vier eller tunne bjørker (med greiner) til å leggje på høylasset på langs før ein gjurde det fast med taug

1. Stògâ va' i ei omlòge.
2. Skógehøytti va' stutt å skjarrt, så omlògun héle det på plass i vínd'e å humputt'e vèg'e.

check omnspad'e

trekrakk til å setje omnen på (i eldre tid; når omnen ikkje hadde føter)

Da la' jamt nåkå jinn på omnspaden førr'ell da sette omnen né'å.

check omnspípe

røyk-kanal frå skorsteinen og over taket

Sòme leggje nýe element inni gamle å fillne omnspípu.

check omnsponne

plata framfor døra på ein vedomn

Anlaug sette kaffékaslen på omnsponnâ, so héldt 'an seg varm'e.

check omnsring'e

omnsring
Sjå også spruns og omn'e.

Der æ merkji ette omnsringan på dei kakó eg steikti.

check omnsróm

1. "elderommet" i omn
2. rom i etasjeomn

1 Fydd omnsrómi, å gjèr 'å!
2 Sèt kaslen 'pi omnsrómi!

check omnstein'e

flat og høveleg naturstein til å mure pipe og peis med

Mæ Hagefoss funne da greie omnstein'e fyrr'e.

check omnstré

stokk over åreopninga

Omnstréttí våre jamt sjavvaksne, bøygde tré.

close ómósi

1.stakkarskleg person som treng hjelp (sjukleg, fatig)
2 armod
3 sørgjelag hending

1.Taddeiv æ so omosen no at eg trur 'an trenge hjelp

check omsipti

klede til å skifte på seg

Nò i slåttæ hèv' eg sveitta så, å eg hèv' 'kji etti omsipti.

close omsitjerí

"sitje om" eit dyr for å få skyte eller fange det

check omsons

øydelagt, borte (vert berre bruka i denne forma)
Somme seier "omsonst".

Bånevogní æ omsons, eg trúr alli 'u kan stellast. Den nýi presten gjåre trúí mí plent omsonst.

check omtrint

omtrent

Såvi å Bjørgúv våre omtrint líke stóre.

check om'tt'e

om att

Anne laut saume om'tt'e, for 'u ha' 'kji gjårt det vént nóg.

check òne

trivast

Birgjitt òna alli å støylæ, 'u tótte så dauvlegt.

check òneleg (V)

triveleg, koseleg
Sjå også ònelèg'e (V), adverbet òneleg (H) og adverbet úòneleg (V).

Det æ òneleg å sitje úti å sjå fysst sólí glar.

check òneleg (H)

triveleg, koseleg
Sjå også adverbet òneleg (H), ònelèg'e (V) og adjektivet úòneleg (H).

Der æ òneleg oppi Garó.

check òneleg (H)

triveleg, koseleg
Sjå også adjektivet òneleg (H), adverbet òneleg (V) og adverbet úòneleg (H).

Eg tikje mi have det òneleg heimi sjå åkkå.

check ònelèg'e (V)

triveleg, koseleg
Sjå også adverbet òneleg (V), adjektivet òneleg (H) og úònelèg'e (V).

Tveitetúni æ an ònelèg'e plass'e.

check ongóli

fiskekrok
Sjå også substantivet egne og verbet egne.

Ongólen på fiskestongjinn mí æ så rusta at eg trúr eg lýt setje på an anné.

check òni í

trivsel av, glede av

Dei gamle støylsbúin va' der gó'e òni í. Der æ mykji òni í å sitje å elle, kalde vetrekvelda.

check onn

1. uturvande strev med noko som er uviktig
2. onn, tiltak, framdrift

1. "D'æ alli verre onn 'ell såd i tonn". Titta ha' slig onn mæ å få út den lause tonní.
2. D'æ va' slig a onn mæ dei slåttæ.

check onnemidjom

tida mellom onnene (helst mellom vår- og slåttonn)

Onnemidjom kunna fókk hav' tòlig gó' tí', men varte au brúka ti' å sjå ive gognin.

check onnig'e

arbeidssam
Sjå også nyttug'e.

Anne va' onnig, å kvílte sjella.

check onnó fòrí

annakvar fòr i potetåkeren

Eplí vorte sette i onnó fòrinn.
check onnó gongjí

annankvar gong

Mi siptest ti' kjøyre onnó gongjí, mi arbeidde på dei same anleggjæ.

check onnug'e

arbeidssam

Æ an onnug'e så røkk'e an mykji. Gýró va' så onnug om mǿnó, 'u va' oppi fyre adde aire.

check onnungji

onnefolk (gjeld vaksne folk)

Nò for tí'inn æ onnungan så dýre!

check òp

opning, sprekk

Detti òpi hèra æ så stórt at eg trúr at røysekattan kunn' kåm' inn.

check òpe (V)

rygge (køyre eller gå bakover)
Sjå også hòpe (H) og bakke.

Det sil'e ko hesta som æ létte å få ti' òpe si mæ tungt lass. Gunnår òpa 'ni an lyktestóppi å sukka skjermen.

check òpí jórd

nypløgd mark, pløgd grasvoll (t.d. potetåker som er hausta)

Det va' mei' òpí jórd i gamle dage 'ell det æ nò.

check opp slòv å néd hurrandi

tung bakke opp men verre ned att (Gamalt or Sætesdal)

"Opp slòv å néd hurrandi!", sa Tårål, då 'an gjekk midjom Òveinang å Homm.

check oppakta

oppdregen (om born)

Tommås varte oppakta av góme sí.

check oppat

opp til

Gró reiste oppat vårfjósæ, 'u sille mókke ti' kvelds.

check oppbaka

reingjorde trekoppar med hjelp av eineravkok (td trau, koller og holkar)

"Det æ såvídt tròg å koddu vare oppbaka å tétte, så ljóte mi flytje ti' an anné støyl'e", varte det hermt.

check oppbakk

oppoverbakke

Péden min drèg'e godt oppbakk.

close oppbòlen (V)

oppsvulma (væskefylt)

check oppette

oppetter

Íkonni klív'e oppette fureleggjen for å finne si mat'e.

check oppetti

oppetter

Sprang íkonni oppetti ell' nédetti?

check oppfægja

oppynta, oppstasa

I dag va' du sandeleg oppfægja, Håvår!

check oppgjår

1. oppgjer om pengar eller andre verdiar (td handel eller anna oppgjer)
2. når dei hadde lagt kornband i låven ferdig til tresking

1. I dag fekk eg merkjesètilen som oppgjårí for timri.
2. Itt mi have no færig denne oppgjårí, så lute mi bère konni på basstògâ.

check oppgong

stort forbruk (mest bruka om mat)

Det va' a fæl oppgong i matæ då mi våre så mange dèt sommåri.

check opphold

stutt opphald i regnver

Nò æ det oppholdí, så då kunn' mi útt'e å hesje att'e.

check opphúsa

om gard som har nye og gode hus

Garen va' opphúsa då 'an tók ivi, men det varte så dýrt at 'an varte mest'e fjúkefærig'e.

check oppi / oppí / pi / pí
image

opp i
Sjå også nédi / ni.

Mi våre oppi haugan å pila bèr. Der låg tvau bonn oppí. Ko mykji sku mi have 'pí? 'An låg 'pi kvílunn å dovna seg. "Sǿ i Bǿ sitje da pi tǿ sæ klauvi å klǿ, sku' mi sǿ?" (regle frå Åmli i Valle)

check oppidage

oppdage

'An oppidaga at 'an ha' gløymt brilló sí.

check oppigare

kvinne frå Oppigard (Kveste, Homme osb.)

Tvæ av oppigaró heite Gýró.

check oppigari

mann frå Oppigard (Kveste, Homme osb.)

Oppigaran tóke út ti' heis mæ skótera i fyrenónæ.

check oppigjænom

oppover

Åni fór oppigjænom i an himlandi fart'e.

check oppistòge (V)

kvinne frå Oppistog (Harstad, Bø osb)

Mi mǿtte oppistògunn på Beileiinn.

check oppistògji (V)

mann frå Oppistog (Harstad, Bø osb)

Hève du sétt ti' oppistògâ i dag? Oppistògan æ så hage å kånstige.

check oppí'tt'e / 'pí'tt'e / píttí

oppi att

Sku mi plukke oppí'tt'e desse bèrí mi hav' slègje néd? 'An tenkte ti' kaupe si nåkå vikebló, men 'an la da pí'tt'e. Vi' du hav' píttí mei' sukker? Ai-ai, nò ræste konni út ó' hýkkjæ, mi ljóte ause det pí'tt'e.

check oppivi

oppover

Oppivi gjekk det trått i nýsnjóræ.

check oppkjækta

bortskjemt (barn)
Sjå også substantivet kjæktepòsi og adverbet kjækta.

Gútungjen va' så oppkjækta at 'an va' úhǿg'e.

check oppkóme

oppkomme
Sjå også kjelle.

Der æ så gó' a oppkóme oppi voddæ, 'u trýt'e alli.

check oppleid'e

svært lei av

Tigg di mæ dessa kjavæ, an kan var' oppleid'e!

check opplòge

avtale

Der va' visst a gåmó opplòge midjom Bergsó.

check opplut'e
image

øvste delen (broderiet og øvste tøystykket) bak på stakkane i setesdalsbunaden

Opplutan vorte godt granska i kjørkjunn itt fókk såge beint 'ni ryggjin på dei som såte frammafyri.

check oppløyra

opptrevla 

Detti tæpi æ plent oppløyra i endó. Silkjebefsi i plaggjæ mí hèv' vorte så oppløyra i tvåttæ.

check oppmæ

opp ved

Eg stend'e oppmæ den stóri steinen!, húva Nikelos.

check oppó' / 'pó

opp or
Sjå også opptó'.

'U kåm oppó brunnæ, ette å hav' reiska 'an for musk. Eg treiv músí i róvâ å kasta 'enni 'pó kjèræ. Gró auste mjø̀li 'pó hókkjæ, opp i a hít.

check opprit

referat

Eg las oppriti ditt, men eg fann nòkå som måtte vèr' gali.

check oppriven

oppskaka, sjokkert, ute av seg

Gró va' så oppriví av di vónde 'u høyri.

check oppræda

oppskræmd
Sjå også ræde og ræd'e.

Lisle-Gýró varte så oppræda då 'u såg den stóri hesten kåm springandi.

check oppskòt

oppkomevatn (særleg om vatn som kjem opp i vegen og frys til is)

Der æ så leitt mæ oppskòt i timreslæpunn at der æ vóndt å kjøyre.

check oppskúla

høgare utdanning (om person som har dette)

Å vère oppskúla va' inkji så vanelegt førr' i tí'inn.

check oppslag

1. vrangbord (på strikka klede, genser, vott, sokk m.m.)
Sjå også bròt.
2. plakat

1. Oppslagji i desse jakkun ha' silt vòr' leng'e!
2. Da ha sett oppslòg på båe búin i Nórdibǿ.

check oppsmògjen

oppete eller uthola av dyr og insekt

Stólen va' så oppsmògjen at 'an va' kallèg'e å sitje på. Sandhaugjen va' oppsmògjen av mærakkjæ.

check oppstandari

1. stender (vertikal støtte i bygning)
2. del av rokk

1. Denné oppstandaren æ helst'e skakk'e, mi ljóte snart sipt' 'an út.
2. Oppstandaren brúkar an itt an typper.

check oppstig

stad på ein fjellveg der ein må stige høgt for å kome fram

Der va' så hågt a oppstig at búskapen kåm mest'e inkji fram.

check oppstròkjen

pynta og velkledd person

Gunnår va' allstǿtt så oppstròkjen fysst 'an sill' av ti' jentó.

check oppstytte

øvste del av stakken i setesdalsbunaden (uttrykket er bruka berre når ein har på seg stakken)

Tóre ha' pungjen n'i oppstyttunn.

check oppsåte
image

1. høgda som halsen er høgare enn stokken han ligg vinkelrett på (i lafteknuten når ein tømrar)
2. høgde eller høg knut i terrenget

1. Oppsåtâ lýt vère passeleg håg ti' dei stokkjæ som vare timra oppå, på tverke.
2. Býti gjekk i a oppsåte.

check opptak
image

1. dyrkingsteig; jordstykke som er under oppdyrking
2. bratt veg opp ei li
3. opptak på lydband, film o.l.
4. initiativ
Sjå også take opp.

1. Dèr opptakji 'ass Knút Mykjidalæ va', dríve da nò "Brokkestøylen" på Furestøyl.
2. Der æ så fælt a opptak førr'ell an kjæm'e på heií.
3. Vurte di fornǿgde mæ opptòkó di gjåre i Ósló?
4. Mæ opptak frå bispæ, tók 'an det på seg.

check opptèkji

oppfatta

Detti æ gali opptèkji, det va' 'kji sossa eg meinte det!

check opptó'

opp or att
Sjå også oppó'.

Kåm du di verkeleg opptó ròkjinn forotta hjelp?

check opptó / oppó'tt'e / 'pó'tt'e

opp or att

Du tar vel 'kji take det oppó'tt'e a gong ti? Ungjen hoppa opp i a tunne, men fair 'ass lypt' 'ó pó'tt'e. Kòfyri tèk'e du lèsebókjí pó'tt'e, du æ vel færig'e mæ leksó dí, Bóa? Katten kleiv 'pótt'ó dei tóme barkakjèræ.

check opptrekt'e

ivrig og småkranglete i samband med diskusjon

Kjètil va' så opptrekt'e at eg tóre alli sei' 'ó imót.

check opp'tt' av dage

person som er svært lik ein av sine forfedrar (i utsjånad, tale- eller veremåte)

Det æ som å sjå 'an Ånund opp'tt' av dage, fysst an sér 'an Gunnår.

check opp'tt'e

opp att

Da kóme opp'tt'e adde fíre då da våre færige mæ hesjunn.

check opp'tt'egjipt'e

gift om att

Targjei varte opp'tt'egjipt'e a år ette at fysste kånâ dǿi.

check opp'tt'ekadda

få same namnet som ein slektning

Òlâv æ opp'tt'ekadda ette gófa sí.

check opp'ttemæ

opp langs

Såg du ko det hékk opp'ttemæ?

check opp'ttemæ

opp langs med

Bjynn reiste høyslé'en opp'ttemæ lǿeveggjen. Eg studde skjíne opp'ttemæ búeveggjen, for det dreiv så fælt.

check opp'tt'ereist'e

oppattkalla; vert ikkje gradbøygt
Sjå også reise opp'tte og heite etti.

Anne varte opp'tt'ereist då dóttedótter 'enni varte døypt i dag.

check opp'ttesagd'e

oppsagt

Mange i kommúnâ vurte opp'ttesagde for å spare pæninge.

check opp'ttigjænom

oppover att

Tårål kåm springandi opp'ttigjænom, så det måtte vèr' eikvort som hasta.

check opp'ttom

oppom att

Kan du 'kji kåme opp'ttom att'e fysst du hève vòre sǿetti?

check opp'tt'å

opp på att (td andre høgda i eit hus, på eit kjerrelass, på ein stein)

Vi' du opp'tt'å, Titta, å hente gråkuptâ mí?

check oppvekstr'e

oppvekst

I oppvekstræ mí va' det stór hågtíd itt Papa elde basstògâ å Mamme sille steikje stump'e ti' jóle.

check oppøydt

oppbruka

Bå' mjø̀li å sukkeri æ oppøydt.

check opp'å

oppe i andre høgda i eit hus

Pål va' oppå då bassan kóme stormandi inn i stògâ. Mi liggje oppå, for dèr æ nåkå vermdi ifrå stògunn undi. "Gófa oppå", kadda mi 'an Gófa som búdde på tré'i.

check ór

rennande vatn som klakar til fast is; bruka berre i eintal
Sjå også óre.

Der æ så mykji ór i åne at det stemmer seg opp.

check órdhag'e

god til å tale og finne dei rette orda ("ha ordet i si makt")

Såvi va' så órdhâg'e.

check órdlei'e

tvitydig (td lett satirisk og utan sterke uttrykk)

Pål va' så órdlei'e, an kunna alli plent vite ko 'an meinti mæ dèt 'an sa.

check ordleie seg

ordleggje seg

Targjær va' fillí ti' órdleie seg, eg fekk jamt alli tak í ko 'u meinti.

check ord'nar'e

ordinær, middels

Det va' på di ord'nar'e mæ moltu i år.

check órdstøyg'e

"står ved sitt ord"

Da våre trugne å órdstøyge, dei gamle sætisdǿlan.

check órdsår'e

vert lett såra av ord

"Da våre aire tí'i smålåtne å órdsåre, snare ti' ti'gjève".

check órdviss'e

flink til å finne høvelege ord og seie ting på ein treffande måte

Bjúg va' sérs órdviss'e, så der æ mange hermu ett' 'ó.

check óre

holet i skåka til å træ "órelykkjâ" gjennom (om hestereiskap)

Det æ úhǿgt itt hesten vi' ti' førr'ell 'an hèv' fengje órepinnen n'i órâ.

check óre
image

1. isen órar: stemmer seg opp, og straumen dreg isen med seg
2. isen byggjer seg opp i bratte elvar og bekker
Bruka berre i eintal.
Sjå også ór og substantivet óre.

1. Åne hèv' óra så vatni sèt'e inn i túni. Det hèv' óra så i slòkjæ at an fær 'kji male.
2. Åne hèv' óra fælt opp.

check órehòl

holet i skåka til å træ "órelykkjâ" gjennom (om hestereiskap)

Órehòli æ så trongt at det æ mæ nauinn eg fær órelykkjâ igjænom.

check órelykkje

lykkja på hesteselen som går frå "óreringjen" og gjennom skåka og som ein fester orepinnen i
Sjå også verbet óre.

Det æ i órelykkjó an fester skjækan.

check órepinni

pinne av tre til å feste skåka til hesteselen med

Det æ úhǿgt itt hesten vi' ti' førr'ell 'an hèv' fengje órepinnen n'i órâ.

check órepipre

skjelve i bogtaskene (om hestar når dei frys eller er utrena og vert køyrde hardt)

Hesten min frýs'e å órepiprar.

check óresvodd'e

rennande vatn som byggjer seg opp til sørpe og is (bruka berre i eintal)

Fysst der æ órsvodd'e, æ der jamt vætesig i bakkâ.

check Orm / Orm'e

Orm

Vónd-Orm Víkjinn have mi høyrt å lèsi om, han va' visst fæl'e.

check ormebeisl

kvite beislereimar med svart stripe på midten (har også kròt)

Ormebeisli varte barre brúka ti' bryddaups å ti' messe.

check ormehoggjen

ormebiten

Eg varte mest'e ormehoggjen i gjår.

check ormeslikka bèr

blåbær som er blanke og svarte

Ormeslikka bèr æ líke góe som aire blåbèr.

check ormesló

ormeskinn som ormen har kasta

På heiinn legg'e an godt merkji ti' ormesló.

check ormestav'e

stav med kluft i enden (til å halde fast orm med)

Ormestaven va' grei'e ti' å halde ormen fast med, førr'ell an kabba 'an.

check ormshâm'e

skinnet som ormen skifter

Det hendte at jentun la an ormsham'e unde hovdekodden for å sjå kvæ da sill' få ti' kjærasti ell' ektemann'e.

check orpe

kryssing av orrhane og lirype

Orpâ æ enn sjella fugl'e.

check orre

vere ivrig, vere utolmodig, vere i tidlegaste laget med det meste

Det æ 'kji fyre nåkå å orre oppi så tí'legt. Å, ko æ det du orrar etti! Tóne orra oppi fyre aire.

check orri

orrhane

Mi såge tretten orra i Kjuklingekróne.

check orv

orv; bruka både om berre "skaptet" og om heile reiskapen med ljåen fastmontert
Sjå også stuttorv og langorv.

Det va' a godt orv å slå mæ, passeleg gâgt.

check oskefís'e

pipelyd frå omn eller eldstad (når eld eller glør held på å slokne)

Oskefísen kan vère pípandi.

check oskemakk'e

glødande restar av brent bjørkeris

"Ska' eg sýne di oskemakkjen, 'an ligg'e i oskunn", sa Góme ti' 'enni Titta.

check oskerjóe

få oske på roddevippa

Fysst an fær oske på roddevippâ, då oskerjóar an.

check oskestump'e

grovt brød av sammale bygg (steikt i ein glohaug)

Det varte alli sett gong 'å oskestumpen.

check oskorei

åsgårdsreia

Oskoreií va' úti å ræda fókk i jólinn.

check oskrål'e

resten som er att når ein har koka og sila lut

Oskrålen æ etti i grýtunn fysst an hèv' skjírt lúti.

check ó'sògjen

sogen tom for mjølk

Gjeití va' så ó'sògjí at eg fekk inkji út an einaste dròpi mjåkk.

check Òsóv

Åsulv

Òsóv va' prest'e unde kríinn.

check osp

osp

Ospí æ inkji heitbrend.

check osteknarti

hard rest av ost

Denné ostekarten kan an inkji have ti' pålegg, den lýt an steikje.

check ostesnei

lite stykke ost

Eg tók mæ mi nyste å a líti ostesnei ti' dògúrs, då eg reiste 'å heií.

check òte

1. lenge, lang stund
2. basketak, slagsmål
Sjå også beite og bil.

1. Det varte a heil òte førr'ell mi finge mat'e.
2. Òtâ varte lóng då da slógest, dei tvei karan. Det bar i òtâ, mæ da, Jón å Òlâv.

check otr'e

oter

"Otren hève gjève namn ti' Otre", seie Jóhanne.

check Otre

Otra

Otre renne frå Hovdâ ti Kristiansand.

check otta

utan

'U va' der otta at 'an visste det. Eg gjèr' det 'kji otta du æ einig.

check ottabók

utanboks

Tóne kunna heile forteljingjí ottabók.

check ottabygds

frå ei anna bygd

Da kóme ottabygds ti' aksjónæ i Åmlí. Dessa fókkjí kjenner eg inkji, da æ ottabygds frå.

check ottafor

utanfor

Det va' visst kalleg glatt ottafor Besteland.

check ottafyri

1. utanfor
2. lengre ute i dalen

1. Jón stó' ottafyri å kaga inn glasi. Vi' du kjǿle deg, så lýt du stande ottafyri.
2. Hèv du vòr' ottafyri i dag?

check ottalands

i utlandet

Mi våre ottalands i januar.

check ottalandsk'e

utanlandsk

Om sommåri fèr'e det mange ottalandske turista gjænom dalen.

check ottanåklæi

ytterplagg

Ottanåklæí våre helst'e ti' vetrebrúk.

check ottanåskór'e

kalosje

Ottanåskó va' 'er inkji mange som brúka i Valle.

check ottaskors

utanfor veggen; uttrykket vert berre bruka når ein mæler opp avstandar

Mi vi mæle stògâ ottaskors.

check ottâti'

1. utanfrå
2. frå lengre ute i dalen

1. Eg kåm så kald'e ottâti', å sette meg innat omnæ.
2. Det kåm mange ottâti' på stimnâ.

check ottavèga

utanfor vegen (helst om stig)

D'æ tungt gange ottavèga, men stundom lýt an det, fysst d'æ dypla å díkji i vègjæ.

check óttefugl'e

dyr og menneske som er aktive tidleg om morgonen.

Góme va' an óttefugl'e.

check ottenat

utanfor, på utsida av

Pusi sit'e ottenat glasæ å mjauktar, å vi' inn!

check ótti

uro

Di turge alli have di minste ótti fyr' 'enni, 'u hittar nóg heim'tt'e frå støylæ.

check òvafor

ovanfor ("òvafor" er truleg ei nyare form enn "òvenat")

Stògehúsí stóge òvafor postvègjen.

check òvafyri

1. ovanfor
2. lengre oppe i dalen

1. Òvafyri æ der an stór'e stein'e du lýt míne.
2. Hèv du vòr' òvafyri i dag?

check òvâti'

1. ovanfrå
2. frå lengre oppe i dalen

1. Vatni kåm fossandi òvâti'.
2. Der va' mange òvâti' i bryddaupæ. "Sútelaus'e å jentelaus'e òvâti'", sa byklaren.

check Òveinang

særnamn på Brokka / Lunden, Flateland, Rygnestad, Røysland, Løyland og Dale i Valle

Det æ mange gara i Òveinang, men líti fókk på sòme.

check òveinangji

person som bur- eller er oppvaksen i Oveinang

Òveinangan bú òvafor Einang.

check óven

1. utett
2. frostsam

1. Lǿu barre an enkel bórdklæningji æ óvne. Eg tikje at eg æ plent óven fysst eg inkji hèv' den tykkji varmedressen min.
2. Eg æ plent óví i kveld, eg trúr eg vare krímsjúk.

check òvenat

oppafor, på oppsida av

Òvenat húsó mí æ der enn kalleg stór'e stein'e.

check òvendi

overlag

Dèt va' nåkå òvendi véne klæi du ha' sauma di!

check òverholsa

snekkarbukse; bruka berre i fleirtal

Eg lýt få mi nýe òverholsa, for dei gamle æ plent i fillu.

check òverlaus'e

1. til overs, parlaus
2. buskap på sjølvstyr (utan tilsyn)
3. overlatt til seg sjølv
4. verte mobba (passar ikkje inn)

1. Denné skóren æ òverlaus'e.
2. Kjýrí æ òverlaus.
3. Gúten varte òverlaus'e, stakkar.
4. Gúten kjende seg òverlaus'e i hópæ.

check òverlause

utan tilsyn
Somme seier "ovrlause".

Kjýne gjinge òverlause heile dagjen.

check òvers

overlag, svært godt, betre enn forventa

Det va' a òvers vént veir i gjår. Det va' òvers at mi finge heim'tt'e adde sauin i haust. Taddeiv ha' a òvers lag mæ nívæ. Útskúren på desse kubbestólæ æ òvers væl virkta. Gjermund æ an òvers kar'e. Sigríd æ a òvers kvendi.

check ovfudd'e

svært rusa av alkohol

Gunnår va' ovfudd'e mæ hægjí.

check ovfúre

noko som er så stort at det er heilt utanom det vanlege

Da tala om nåkå ovfúru som hendte unde kríæ.

check ovgast'e

svært sterk mann

I gamle dage tala da tídt om ovgasta itt det va' kara som merkte sikkå út ti' vèr' sterke.

check ovgrei'e

svært grei (bruka om personar)

Lidvår æ ovgrei'e, 'an hjelper allstǿtt itt det trengst.

check òvgrip

svært karstykke

Knút gjåre a òvgrip då 'an lypte dei fæle steinæ.

check ovhest'e

overlag god hest

Sossi dan ovhest'e fær eg alli att'e!

check òvig'e

1. Om personar: Vrang, vanskeleg, kverulant, omvendt av andre.
Sjå også den òvige drògjí.
2. Om klede og sko: Bakvendt, vrongt.

1. Han lýt allstǿtt vèr' òvig'e, eg trúr 'an gjèrest 'å.
2. Å hav' på si skóne òvigt heite å ver' vrongskódd'e.

check ovkar'e

stor og sterk kar

Øyúv va' slig ovkar'e, da sa 'an lypte steina på 100 kjiló.

check ovmenneskjinn

overlag godt menneske

A ovmenneskjinn æ snilt å hjelpsamt.

check óvne

1. grisne (td lagga trekopp)
2. utvide seg, verte opnare (td om eikje som vert breidare)

1. Koddâ hèv' óvna så gjårin slengje.
2. Den gamle eikjâ hèv' óvna.

check ovrell

tverrband av vidje eller tre (saman med nål å nautstokk'e) for å binde buskapen

Papa gjåre a nýtt ovrell.

check óvtennt'e

1. ha ope rom mellom framtennene
2. raus person

1. Helga va' óvtennt mæ 'u va' lítí, men tennan vukse i hóp att'e då 'u varte stǿri.
2. Da våre jamt óvtennte, mérkanan, fysst da kóme heim'tte.

check òvund'e

misunneleg, sjalu
Sjå også òvundsjúk'e, òvundsjúkji og åbrú'e.

Lars æ så òvund'e for tí'í.

check òvundsjúk'e

misunneleg
Somme seier "avundsjúk'e".
Sjå også òvundsjúkji, òvund'e og åbrúe.

Tóne varte so òvundsjúk på 'æ Margjitt då 'u såg det véne sylvi 'u ha'.

check òvundsjúkji

misunning; bruka berre i eintal
Sjå også òvundsjúk'e, òvund'e og åbrúskap.

Òvundsjúkjen æ an lei'e "sjúkji".

check ovvègjis

uvanleg, overlag (td stort, flott)

Det va' ovvègjis ti' sykkel du ha' kaupt di!