omkumplast

lage uorden, blande i hop

Infinitiv
omkumplast
Presens eintal
omkumplest
Presens fleirtal
omkumplast
Preteritum eintal
omkumplast
Preteritum fleirtal
omkumplast
Perfektum eintal
omkumplast
Imperativ eintal
omkumplast!
Imperativ fleirtal
omkumplast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.11.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12435