òlungestein'e

Alun; Kjemikalie som gjer at fargestoffet fester seg på det som skal fargast. Vart bruka til å reie skinn når ull eller hår skulle vere på.

Ubunden form eintal
òlungestein'e
Bunden form eintal
òlungesteinen
Dativ eintal
òlungesteinæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (27.10.2013)
Id fra gammalt system:
5972
Intern kommentar:
KKH: Til barking med bjørkebork (TBSU)