óre

lykkja på hesteselen som går gjennom skåka og som ein fester orepinnen i
Sjå også verbet óre.

Ubunden form eintal
óre
Bunden form eintal
órâ
Dativ eintal
órunn
Ubunden form fleirtal
óru
Bunden form fleirtal
órun
Dativ fleirtal
óró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.02.2011)
Id fra gammalt system:
5094