órepipre

skjelve i bogtaskene (om hestar når dei frys eller er utrena og vert køyrde hardt)

Infinitiv
órepipre
Presens eintal
órepiprar
Presens fleirtal
órepipre
Preteritum eintal
órepipra
Preteritum fleirtal
órepipra
Perfektum eintal
órepipra
Imperativ eintal
órepipr!
Imperativ fleirtal
órepipri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.12.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10489
Intern kommentar:
OJR: "Hesten piprar i óró".