skjeple

rote til, forandre
Sjå også omkomple.

Infinitiv
skjeple
Presens eintal
skjeplar
Presens fleirtal
skjeple
Preteritum eintal
skjepla
Preteritum fleirtal
skjepla
Perfektum eintal
skjepla
Imperativ eintal
skjepl!
Imperativ fleirtal
skjepli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (08.10.2005)
Id fra gammalt system:
3768
Intern kommentar:
dette skal skrivast skjeple