óven

1. utett
2. frostsam

1. Lǿu barre an enkel bórdklæningji æ óvne. Eg tikje at eg æ plent óven fysst eg inkji hèv' den tykkji varmedressen min.
2. Eg æ plent óví i kveld, eg trúr eg vare krímsjúk.

Hankjønn
óven
Hokjønn
óví
Inkjekjønn
óvi
Fleirtal
óvne
Komparativ
óvnare
Superlativ
óvnaste
Bunden
 
Hankjønn
óvni
Ho/inkjekjønn / feirtal
óvne
Komparativ hankjønn
óvnari
Superlativ hankjønn
óvnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Kropp og helse (menneske) , Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (15.11.2013)
Id fra gammalt system:
555
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål