óvne

1. grisne (td lagga trekopp)
2. utvide seg, verte opnare (td om eikje som vert breidare)

1. Koddâ hèv' óvna så gjårin slengje.
2. Den gamle eikjâ hèv' óvna.

Infinitiv
óvne
Presens eintal
óvnar
Presens fleirtal
óvne
Preteritum eintal
óvna
Preteritum fleirtal
óvna
Perfektum eintal
óvna
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Bruksting til hushaldet
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.02.2016)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (10.02.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.07.2016)
Id fra gammalt system:
13635
Intern kommentar:
17.02.16: Forklåring 2 er ukjent for gruppa.