òvenat

oppafor, på oppsida av

Preposisjon
òvenat
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (22.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (22.09.2005)
Id fra gammalt system:
5353