fydde

fylle

Infinitiv
fydde
Presens eintal
fydder
Presens fleirtal
fydde
Preteritum eintal
fylte
Preteritum fleirtal
fylte
Perfektum eintal
fylt
Imperativ eintal
fydd!
Imperativ fleirtal
fyddi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.08.2013)
Id fra gammalt system:
5578