ræde

skremme, jage bort, gjere redd
Sjå også ræd'e.

Du rædar 'kji æ Kristí, hú æ jarta å støyg. Mi mòge stidd' åkkå så mi inkji ræde dýrí.

Infinitiv
ræde
Presens eintal
rædar
Presens fleirtal
ræde
Preteritum eintal
ræda
Preteritum fleirtal
ræda
Perfektum eintal
ræda
Imperativ eintal
ræd!
Imperativ fleirtal
rædi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.03.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.03.2014)
Id fra gammalt system:
4165