Òlâv / Òlâvi

Olav

Ingjen av dei tvei Òlâvó vår' fæle ti' arbeie.

Ubunden form eintal
Òlâv / Òlâvi
Bunden form eintal
Òlâven
Dativ eintal
Òlâvâ
Ubunden form fleirtal
Òlâva
Bunden form fleirtal
Òlâvan
Dativ fleirtal
Òlâvó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Særnamn
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.03.2011)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.03.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.03.2018)
Id fra gammalt system:
9924
Intern kommentar:
SB, etter notat frå KKH, stor gruppe 17.01.2018: Dativ eintal: Òlâvæ. IHN, ABH, SR,GE, JK, SB og Liv Helga Brokke som SB hadde spurt på førehand, brukar denne forma. Olav T. Åkre brukar Òlâvâ. Det same gjeld for td Espetveitæ, som IHN, ABH, SR, GE, JK og SB er notert for å seie. SB etter KJH (1857-1938), Hybygg-soga: Dansk: Ole. Olav, Olaven, Olava, Olavan, Olavó, Olavs, Olavans. Han har også felt for dativ eintal, men skriv berre Olav her, men det er tydeleg at dette er rette feltet for han skriv td Jasâ, fotæ, landæ, gutæ osv i dei tilsvarande felta. Mannsnamnet Bjørn / Bjynn er bøygt på same måte, med Bjynn i dativ eintal. Bjynnin og Bjynnins er likevel noko rare former, og kan meir minne om dyre-ordet.