òpe (V)

rygge (køyre eller gå bakover)
Sjå også hòpe (H) og bakke.

Det sil'e ko hesta som æ létte å få ti' òpe si mæ tungt lass. Gunnår òpa 'ni an lyktestóppi å sukka skjermen.

Infinitiv
òpe
Presens eintal
òpar
Presens fleirtal
òpe
Preteritum eintal
òpa
Preteritum fleirtal
òpa
Perfektum eintal
òpa
Imperativ eintal
òp!
Imperativ fleirtal
òpi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Styrer dativ
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (05.12.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.01.2013)
Id fra gammalt system:
3455
Intern kommentar:
SB: IVH seier òpe, men ikkje om å rygge bil, då seier ho "bakke".
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål