oklelask

mønster i sokkane til setesdalsbunaden (både den kvinnelege og den mannlege)

Ingjer spitar på okleloskjí nò.

Ubunden form eintal
oklelask
Bunden form eintal
oklelaskji
Dativ eintal
oklelaskjæ
Ubunden form fleirtal
oklelosk
Bunden form fleirtal
okleloskjí
Dativ fleirtal
okleloskó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Klede og sko
Innlese av
Jon Kjelleberg (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (01.12.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.03.2015)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (27.10.2016)
Id fra gammalt system:
5889
Intern kommentar:
JK 27.10.16 BKR skriver: Ein "rette sokke" kann kje vel vera utan "oklelask" tvo på kvar sokk. Eit oklelask kallar me og oklebrot endå der aldri er ein vreen moskje. Ein spiter det med flettebands og vronge moskar. Ein legg det jamnast upp det siste ein aukar ut kåven og med ein gong. Mosketalet lyt vere oddetal. Ein legg det ned frå midten noko etter kvart det bel ein sluttar feddingi i kåvæ. I eit oklelask er der halve og heile krunor, heile og halve krossar, slette og korplutte. Endå alle oklelask er mykje like er dfet skjeldan sjå 2 sokkepar med plent like oklelask. Ein kan speta det på so mange måter. På sokken som fylgjer med er der 19 m i oklelasket.