órsvodd'e (H)

rennande vatn som byggjer seg opp til sørpe og is; bruka berre i eintal

Ubunden form eintal
órsvodd'e
Bunden form eintal
órsvodden
Dativ eintal
órsvoddæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.09.2010)
Id fra gammalt system:
5121