fòr

1. spor
Sjå også trask.
2. drill, rad i åkeren med t.d. poteter
Sjå også øyefòr og eplefòr.

Ubunden form eintal
fòr
Bunden form eintal
fòrí
Dativ eintal
fòrinn
Ubunden form fleirtal
fòri
Bunden form fleirtal
fòrin
Dativ fleirtal
fòró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (02.03.2005)
Id fra gammalt system:
4749