Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på P: 118 | Totalt: 6900 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check pad'e
image

1. sitjebenk utan ryggstø, kan vere både veggfast og laus
2. lita flate i terrenget
Sjå også anveggspad'e, kvílepad'e, lislepad og mollpad'e.

1. Mýsan sprunge ette padó.
2. Eg plukka moltu oppå padó.

check paggji

1. liten sekk
Somme seier "pagg'e".
2. gutunge

1. Eg hèv' barre an liten paggji mi.
2. Dei paggan ljót' allstǿtt gnåvast.

check paks

syfilis

Det va' kji så létt å lækje paks førr' i tí'inn.

check paltr'e

bylt (helst om klede som var knytta saman til ein bylt som ein kunne bere med seg)

Da ha' jamt an paltr'e mæ klæi å anna på ryggjæ fysst da flutte 'å støylen.

check Papa

Pappa
Sjå også Mamme.

Papa hèv' vòr' sjúk'e a heil vike.

check papp

papp

Detti pappi æ så gåmålt at det muldrast plent opp!

check par

par

Kòri hèv' eg gjårt av dei tvau pòró mæ skjinnskó som eg gjøymde âv då vetren kåm?

check parapløy

paraply

Det va' så fæl'e an vind'e at parapløytti varte útvervt.

check parkett

parkett

Parketti eg nýss kaupti hèv' nåkå små skâ'a.

check paskrí

1. ferdagods
2. mindre verdfulle ting som er lagde bort

1. Mi turge vel 'kji hav' mæ åkkå så mykji paskrí på desse stutte túræ?
2. Det låg nåkå paskrí híti loptæ som 'an inkji visste ko 'an sill' gjère mæ.

check pass

med måte

Det lýt vère a pass mæ det.

check passasi

"utbrodert" forteljing (ein person fortel om noko han har høyrt)

'An fortålde an fæl'e passasi som 'an ha' høyrt på bussæ.

check passigheit

sparsemd med pengar

Der va' a passigheit forotta grensu i Lislestog.

check patróne

patron

Eg fann a lâdd patróne som låg i grasæ attenat gymsalæ.

check patt'e

kvinnebryst

Anne tótte 'u ha' passeleg stóre patta.

check pattebrillu

brysthaldar

Det va' 'kji nåkå skomm å brúke pattebrillu for turista på færi.

check pattekró

armhole

"Det kjæm'e an mann'e stintandi å startandi opp dei bratte bakkan, å spyr'e om 'an kan få hús i Lisle-Tittas pattekró." (gammal regle for born)

check pauti

plugg i enden av ei hesje

Mi setje pautan på snei i kvære endâ av hesjó, så da halde tyngdunn av grasæ. 

check péd'e (H)
image

moped
Sjå også péde.

Eg hèv' trimma péden min ti' 11 hesta nò.

check pékefing'e

peikefinger

Eg sló meg på pékefingjen mæ håmåræ så naglen varte blår'e.

check pékepinni

1. mindre pinne til å fylgje lina med (når ein les i ei bok)
2. peikestokk (til å peike på tavla)

1. I dag brúke inkji fókk pékepinni fysst da lèse.
2. Skúlemeistaren stó' mæ pékepinnâ å sýnte det gamle Jerúsalem i Jǿdeland.

check penn'e

1. penn
2. pennesplitt

1. Det æ så ímíse mæ dei pennó, eg hèv' ein som litarfilli.
2. Eg stakk pennen så úvýri néd i blèkhúsi at eg bøygd' 'an.

check penneskapt
image

reiskap til å skrive med når ein bruka blekk og penn

Penneskapti va' jamnast'e av tré.

check pesje

ertebelg

Æ pesjun úmogne, så æ da møyre å sǿte.

check pidd'e

fanatikar, intolerant person

Den pidden dèr kan det alli nytte å bigjynde å diskutére mæ!

check piddingji

vanskeleg og snarsinna person
Sjå også pidden.

Enn piddingji æ helst'e úhǿg'e vèr' ihóp mæ.

check piggsett'e

sleggje, flat på ei side, spiss på andre sida, bruka til å forme naturstein til muring

Múraran brúka piggsetten fysst steinan inkji våre greie.

check pík'e

1. spiss topp på td fjell eller kyrkje, noko som stikk opp
2. pigg på stav

1. 'Er æ nóg 'kji fjødd mæ píka i Sætisdal.
2. D'æ hǿgt mæ pík'e på skjístavó fysst an ska' stave seg ive a vatn på ís'e mæ líti snjór'e.

check pikkhúve

strikka lue med fastsauma dusk
Sjå også húve.

Nissan vare tídt teikna mæ pikkhúve.

check pikse

puss, skøyarstrek
Sjå også piksutt'e og piksen.

Òlâv fann jamt på nåkå piksu å moddu.

check pillemente

pelemente (uskuldig fantestykke)

Sòme unga fare stundom mæ pillementu.

check pillhýsi

penissokk ("sokk" til å ha over penis når ein var ute i sterk kulde)
Sjå også pilli og hýsi.

Papa fortålde at 'an ha' brúka pillhýsi bådi mæ 'an va' i høyskóg, å mæ 'an sette snòru.

check pilli

pikk
Sjå også dalli.

Pillen 'ass va' helst'e stutt'e.

check pils

pils

Pilsi stend'e i kjǿleskåpæ.

check pílskåpp'e

pilkogger

I pílskåppæ ha' da pílin itt da jakta mæ píl å bògji.

check pínegrån

gran som har vakse svært seint pga dårlege veksttilhøve

Pínegrån kan brúkast ti' takspón'e.

check pinnesýl'e

syl til å lage hol for pluggar i ein ny skosole

Skómakaren æ nøydd'e ti' have pinnesýla.

check pinning

nubb i skosolar (for å feste solane)

Pinningjí hèv' sprungje opp.

check pípebít'e

munnstykke på pipe

Papa ræla opp pípebíten mæ an píperæl'e.

check píperæl'e

piperensar
Sjå også ræle.

Píperælan vorte fudde av tóbakks-saur'e ette kverrt.

check pípestell

"pipeutstyr" (pipe, tobakk og fyrstikker)

Gófa hève pípestelli sitt i kjistestólæ.
check pipresúss

kalvesuss

D'æ sjessi mæ pipresúss.

check pipår'e

pepar

Vi' du flí mi pipåren, æ du snill'e?

check pissemaur'e

eitermaur
Sjå også migmaur'e.

An må inkji setje seg dèr der æ mykji pissemaure.

check pissenål

sikkerheitsnål

Fysst det hèv' dutte út an napp'e, kan an setje í a pissenål.

check pjalti

sekk med innhald

Kom mæ dessa pjaltæ, så ska' eg leggj' 'an på klyví.

check pjaltr'e

bylt eller liten sekk med innhald

Eg hèv' mæ mi an líten pjaltr'e mæ klæi.

check pjaskerí

liten bagasje

"Eg hèv' nå mæ mi barre detti pjaskerítti", sa Tóne.

check pjeksi

1. hake eller kleppbròt med hake
2. snag eller plugg i endane av ei hesje

1. Pjeksan hange 'kji så godt i an stokk'e som hakan.
2. An lýt slå pjeksan godt n'i jórdí så hesjâ stend'e stǿtt.

check pjúsk'e

liten og/eller veik

'An va' an pjúsk'e, va' 'an.

check pjæsi

unggut (noko negativ omtale av gut som er om lag 15-20 år)

Sjå dei pjæsan; da kjøyre rundt å spóle opp túni åkkå!

check pjåtr

prat i eitt sett; vert ofte oppfatta som uvesentleg mas og vas

Det va' i eitt pjåtr mæ dei lisle ungâ.

check plagg

1.skaut, til å ha på hovudet
Sjå også skaut og niveplagg.
2. kledeplagg

1. Plagg lýt an have, fysst an ska' gange stakkeklædd'e.
2. Ko allverdens mange plogg hèv' du på di i dag?

check plait'e

asjett

Denné plaiten lýt an visst två nòkå bèt'e.

check plakâte

plakat

Der heng'e mange plakâtu av "pop-sjynnu" på rómæ mí.

check plass
image

husmannsplass

I plossó, i a lítí stòge, búdde húsmennan mæ húslýó sikkå.

check plassekåne

kvinne som bur på eller kjem frå ein husmannsplass
Sjå også plassemann'e.

Der va' sòme plassekånu som gjinge båe sikkå.

check plassemann'e

mann som bur på eller kjem frå ein husmannsplass
Sjå også plassekåne.

Sòme plassemenna arbeidde for aire i onnó for å greie sikkå.

check plast

plast

Plasti kan vère hǿgt ti' mangt, men det æ leitt itt det kjæm'e på avvègji.

check pligg'e

pigg, tagg

Der æ an pligg'e ytst'i skjístavæ.

check plóghéme

plogstokk

Plógjen, dragji å stýri æ feste ti' plóghémunn.

check plógjen

beste måten å gjere det på (helst bruka i bunden form eintal)

Det va' nóg plógjen, dèt!

check pludr'e (H)

person med utydeleg tale pga delvis lukka munn

Gunnår va' helst'e enn pludr'e, 'an va' inkji gó'e skjø̀ne.

check plukkefeiti

feitt som ligg kring tarmane på dyr; bruka til talg; bruka berre i fleirtal
Sjå også feiti.

I plukkefeitó kan der vèr' mykji eisla som an lýt plukke út.

check plæv

slit, strev

Det æ a plæv førr'ell an æ færig'e mæ verkjinn.

check plǿgsle

nypløgd mark

Eg hèv' tvæ plǿgslu, ei 'å kvære teigjæ.

check plǿseskór'e

bunadssko med pløse som ligg laus frampå skoen (det skulle "plapre" i pløsa når folk gjekk)

Ska' an få si plǿseskó, lýt an ti' an dugandi skómakari.

check plåge

plage, ulempe

D'æ slig a plåge mæ adde desse spjankó i kveld!

check plåstr

plaster
Sjå også plåstre.

Eg hèv skòre meg i leiesvein; hèv' du a plåstr?

check podde

padde

Mange tikje at poddun æ ulkelège.

close podd'e

dam, mindre tjørn

check pòk'e

person som ikkje vil lyde, person som har lett for å furte, person som er imot det andre vil
Sjå også pòkjen og pòke seg.

Gunnår æ an pòk'e, 'an æ allstǿtt imót aire.

check politikkari

politikar

Politikkaran kan an sipte út kverrt fjóri år.

check poltí

politi

Kjøyrer du úlovleg mæ skóter, kan det hende at poltíi tèk'e deg.

check ponne

1. steikepanne
2. "hylla" under omnsdøra

1. Åslaug steikte si a dugeleg ponne flesk.
2. Nò æ der for mykji oske i ponnunn!

close pòsekjèring

kvinne som tiggar (bé'e si)

close posérlegheit

snodigheit

close poss'e

pors

check post'e

1. arbeid, stilling
2. post

1. "Eg hèv' fengje post'e på búinn", sa Lív.
2. Hèv' posten kåmi i dag?

close postelín

porselen

check postfǿrsle

postombering

"Postfǿrslâ tikjest var' filnare å filnare", seie Såvi.

check postvèg'e

hovudvegen gjennom dalen

'An kåm daskandi ette postvègjæ tídleg sundagsmorgónen.

check pótrett

fotografi
Sjå også skjeldrí.

Kòr hèv' du gjårt av dei gamle pótrettó frå Amérika?

close potte

1. pissepotte
2. potte, volummåleeining, 1 potte = 9,6 desiliter = 4 pelar

close pott'e

to puter som er fest til hǿvri; dei tek av for tyngda på lasset

close pottebuttili

flaske; 1 liter

check presendingji
image

presenning

No lýt du kåme mæ presendingó, for mi ljóte breie ive stòpúlen.

check pressehest'e

skreddarutstyr til å dampe eller stryke klede (Har liknande funksjon som eit strykebrett. Ein må plassere "pressehesten" oppå eit bord for å få rett arbeidsstilling når ein skal dampe/stryke klede på han).

Pressehesten æ polstra oppå, så an treng'e inkji anna undelag fysst an strýk'e.

check prestekadd

prestekall

Det va' 'kji adde prestekadd som våre líke góe, sòme prestegjell våre små å fatikke.

check prest'epli

potet av type "kong Georg"

Prest'eplí æ kvíte, å va' den gamlasti å einasti slagjen fókk ha' i gåmó tí'.

check prestesveikadd'e
image

prestekrage

Eg plukka véne prestesveikadda i dag.

check prikk
image

1. prikk
2. prikk / pynt på flekkjesaumen i broderiet på setesdalsbunaden (både den mannlege og den kvinnelege)

1. Det va' leitt mæ dei prikkjæ eg fekk i fǿrarkórtæ mí.
2. Der æ trjú prikk inni midten av kvær grille.

check príslepp'e

prislapp

"An må alli trú på "fyreprísen" på prísleppæ", sa Danil.

check prjóne

knappenål

Prjónu lýt an have fysst an ska' saume klæi. Det æ fælt ti' stinge seg på dei prjónó.

close prokratt'e

prokurator

check prýl'e

nål av einer som vert bruka ved binding av tæger

Prýlen tepper âv, så då æ det létt å stinge igjænom hòlí.

check prýss

harpiks til felestrenger

Eg hèv' fengje nåkå nýtt prýss som du lýt prǿve.

check pråm'e
image

flatbotna trebåt
Sjå også rǿi og eikje.

'An va' úti å ródde i pråmæ sí.
check pudresnjór'e

puddersnø

Det hèv' lagt seg nåkå pudresnjór'e i nótt.

check pudresukker

strøsukker

Sòme líke pudresukker på grautæ.

close purke

nedsetjande uttrykk om person som set seg mot alt eller ikkje vil vere med på noko

check purri

sur, tverr, vrang
Sjå også purren.

Purran var' 'kji fornǿgde åtta da få det som da vi'.

check Pusi
image

pus (vanleg kallenamn på katten)

Eg hèv' alli sétt 'an Pusi på a heil vike nò.

check pútestól'e

bestemt type stol med pute i sete og/eller rygg (noko stor, og med brugde)

Pútestólen æ så gó'e sitje í at det hender an sovnar itt an sit'e í 'ó.

check putt'e

1. "mæleboks" for passeleg mengd t.d. kaffe
Sjå også kafféputt'e.
2. liten kar

1. D'æ nóg mæ tvei putta ti' dessa kaslâ.
2. Tjógjei va' barre an líten putt'e.

check pylse

1. pølse
2. kjøtpålegg

1. Pylsâ æ gó' å steikje på ellæ.
2. Æ det pylse ell' ost'e du hève på nystunn?

close pylt'e

bylt, bunt

check pyntevó'

von om å kunne reparere td klede og gjere dei fine att

Dessa buksun æ så stygge at der æ alli pyntevó'.

check pýsse

pølse

"Dú salte pýsse", sa mannen, 'an åt opp kjæsen. Pýssun hengje mi opp å turke da nåkå viku.

check pæl'e
image

1. kopp med hank (metall)
2. pel, volummåleeining, 1 pel = 2,4 desiliter = 1/4 potte.

1.De'æ greitt hav' pæla for små unga, da æ så gó'e halde í.
2. Du lýt hav' minst an pæl'e feskjen rjómi ti' dessa kakedeigjinn.

check pæninge

pengar

Hèv' du 'kji pæninge, kan du 'kji kaupe nåkå. Èg hèv' pæningan mí i Valle Sparebank.

check pæningepung'e

pengepung

Æ detta pæningepungjen 'ass Gamlegófa?

check pæningespiddi

"bortkasta pengar", bruke pengar tankelaust

Du må inkji kaupe detta pæningespiddi!

check pæningji

mynt

Hèr ska' du få an pæningji av mi!

check pøyk'e / pøykji

gut

'An æ 'kji kå an líten pøyk'e, så an kan 'kji vente så mykji av 'ó.

check pøyl'e

liten vassdam eller vasspytt (helst i myr, blautt lende)

Det æ 'kji visst at det æ så trygt å drikke vatni i dei små pøyló.

close pøyse

blaut myr som luktar når det vert grave

check påfynster

påfunn

Detta va' a fælt påfynster, detta ha' du inkji sillt gjårt!