piksen

1. person som har lett for å gjere puss / fantestrek mot andre
2. hesten kan vere piksen
Sjå også pikse og piksutt'e.

Hankjønn
piksen
Hokjønn
piksí
Inkjekjønn
piksi
Fleirtal
pikne
Komparativ
piksnare
Superlativ
piksnaste
Bunden
 
Hankjønn
piksni
Ho/inkjekjønn / feirtal
piksne
Komparativ hankjønn
piksnari
Superlativ hankjønn
piksnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (22.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
6077