lite

farge
Sjå også lit'e og litehús.

Infinitiv
lite
Presens eintal
litar
Presens fleirtal
lite
Preteritum eintal
lita
Preteritum fleirtal
lita
Perfektum eintal
lita
Imperativ eintal
lit!
Imperativ fleirtal
liti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Id fra gammalt system:
3518