plåstre

plastre
Sjå også plåstr.

Infinitiv
plåstre
Presens eintal
plåstrar
Presens fleirtal
plåstre
Preteritum eintal
plåstra
Preteritum fleirtal
plåstra
Perfektum eintal
plåstra
Imperativ eintal
plåstr!
Imperativ fleirtal
plåstri!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (01.05.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (01.05.2007)
Id fra gammalt system:
6558