plåge

plage, ulempe

Ubunden form eintal
plåge
Bunden form eintal
plågâ
Dativ eintal
plågunn
Ubunden form fleirtal
plågu
Bunden form fleirtal
plågun
Dativ fleirtal
plågo
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4976