plassemann'e

mann som bur på eller kjem frå ein husmannsplass
Sjå også plassekåne.

Ubunden form eintal
plassemann'e
Bunden form eintal
plassemannen
Dativ eintal
plassemannæ
Ubunden form fleirtal
plassemenna
Bunden form fleirtal
plassemennan
Dativ fleirtal
plassemonnó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.05.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (24.05.2011)
Id fra gammalt system:
10143