kjæsi

løypemagen / vístrí til slakta spekalv (Dei la inn i "kjæsen" den osten som var i kalvemagen. Vart bruka i ysting i staden for osteløype. Vart oftast bruka omatt heile sommaren).

Da brúka kjæsi fysst da yste kvítost'e.

Ubunden form eintal
kjæsi
Bunden form eintal
kjæsen
Dativ eintal
kjæsâ
Ubunden form fleirtal
kjæsa
Bunden form fleirtal
kjæsan
Dativ fleirtal
kjæsó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Mat og drikke
Innlese av
Knut K. Homme (2009)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (07.01.2006)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (19.11.2008)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (10.09.2016)
Id fra gammalt system:
6012
Intern kommentar:
SJ: som osteløpe ---- rett kjønn - bøygjing? Holen: Nei, såvidt mitt språkøyra tilseier, må det vere hankjønn, sidan det endar på -I. Det står framleis som hokjønn, men bøyinga har eg lagt inn som hankjønn. Rett opp under korrekturlesing. Det står "da ysti kvitost'e" på skjemaet. Eg ville heller sagt "da yste ...". KKH: Dei la inn i kjæsen den osten som var i kalvemagen. Dei hadde oppi mykje salt; då turka han til dei skulle bruke han på støylen. Stod han i mjølk? KKH 1.9.2015: Kjæsen = vistri (løypemagen). Gro Nomeland Gjerden: Mitt liv, side 81. JK 10.9.16. BKR skriver: Kjæse = løp, osteløp. Kjæsoste 0 osten som er i kjæsevere når dei tek han or kalvefadde. kjæsever skjåren som er kring kjæsosten= vistri i kåveskrovet. kjæseverme = verme feskji mjåkk høveleg vårm til å kjæsebrøytast. Mjåkkji er kjæsevårm fyst ein hev nji kjæsen = kjæsart mjåkkji. Kjæseskjyr = skjyr av mjåkk som er utkjæsa = utskjemd av kjæse.