pott'e

to puter som er fest til hǿvri; dei tek av for tyngda på lasset

Ubunden form eintal
pott'e
Bunden form eintal
potten
Dativ eintal
pottæ
Ubunden form fleirtal
potta
Bunden form fleirtal
pottan
Dativ fleirtal
pottó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.07.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
6717