Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på P: 37 | Totalt: 2001 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check pakke seg

ha seg bort

Du kan barre pakke deg heim'tt'e!

check pauke

stappe mykje mat i munnen
Sjå også mause.

Mi pauka å åte nåkå kallegt.

check paute

prege (lage dekor eller mønster i vått ler)

Eg gjeng'e mæ a eiskjei som æ så vént pauta.

check péde (H)
image

køyre moped
Sjå også péd'e.

Eg péda heim'tt'e tídleg om morgónen, då eg ha' vòr' av ti' jentó.

check peise

slåst

Jón peisa opp 'an Tòróv, å sló 'an mest'e helselaus'e.

check pikke

banke varsamt

'An pikka på rútâ å ville hav' út 'an Jón.

check pile

plukke

Torbjør æ úti Hognesta'líinn å pilar týtebèr.

check pile si

reise fort av stad, kome seg vekk fort
Sjå også pile.

Nò æ det best'e du pilar di heim'tt'e, sò som dú hèv' stelt deg!

close piltre (H)

småspringe
Sjå også filtre (V).

check pinne

feste skosolane

Eg lýt få ti' pinne desse skóne i ikkó, pinningjí hèv' sprungje opp.

check pintére

betale, verte dømd til utlegg økonomisk

Såvi laut visst pintére, sa da.

check píple

1. pipe (om fugl som td er skræmd)
2. tale med ljost mål

1. Fuglan píple studom fysst det æ fari på færi.
2. Bjørgúv pípla å tala så det va' vanskeleg å skjø̀ne ko 'an sa.

check pipre

1. skjelve (av rædsle)
2. strø pepar

1. 'U va' så ræd at 'u pipra å skolv.
2. Hèv' du pipra kåvesússi, Einår?

check píre

piple

Mjåkkjí pírer út ó' koddunn.

check pirkle

pirke (i td mat)

Tóne pirklar barre i matæ.

check pjåtre

tale mykje med lite innhald (om born)
Sjå også pjåtren.

Ungan pjåtra så dei vaksne finge 'kji naudt tale.

check plage

pla, ha for vane

Èg plage allstǿtt slå húseteigjen fysst'e.

check plístre

ulike former for plystring 

Pål gjekk å plístra ette vègjæ.

check plæve

streve meir enn ein har godt av

Kjètil tóttest ljót' plæve aila 'ell aire. Ja, dú plævar deg ti'!

check plǿgje

1. streve
2. pløye

1. "Den som ska' téne fær plǿgje seg", sa Lisle-Taddeiv, 'an va' ein av fossekaró.
2. Nò hèv' eg plǿgt i heile dag.

check plåstre

plastre
Sjå også plåstr.

Eg lýt plåstre deg, Bóa, eg sér du blǿr 'å handebakjæ!

check pòke seg

vere sur eller vrang, ha lett for å furte, ikkje ville lyde
Sjå også pòk'e og pòkjen.

Da pòka sikkå å ville slett inkji høyre på aire.

check posne

svulme opp

'U datt stygt, å fóten posna opp. Sauen posnar fysst 'an ligg'e a bil ette an hève tappa av blói.

check pòte

1. flytje litt etter litt ein tung ting med hjelp av reiskap
2. gå seint i oppoverbakke
Sjå også fète og pòte mæ sitt.

1. Kom mæ jinnstauræ, så vi' mi pòte denné steinen ó' vègjæ!
2. Mi vi' nå bigjynde å pòte åkkå oppigjænom.

close póte

koppevaksinering (gammalt uttrykk)

check préke (H)

tale
Sjå også præke (V).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' préke!

close príme

tøyse, fantasere, ikkje seie heilt sant

close príse

kitle (noko som irriterer, td i nasen)

check prutte

seie "pro" til hesten for at han skal stoppe

Eg prutta, å hesten stansa ei gong.

check prý

pryde

Hæge, 'u prýr lagji dèr 'u æ.

check præke (V)

preike
Sjå også préke (H).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' præke!

check prǿvast

prøve kven som er sterkast i ryggjetak

Nær da mǿttest, prǿvdest da.

close pukke

bruka i uttrykket pukke på

check punse

drikke litt av alkoholhaldig drikk (slik at ein kanskje vert full etter kvart; nedlatande og ironisk ord om den som drikk)

'An sat å punsa å drakk heile kveldi.

close purke

knurre imot, yte motvilje/motstand

check pynte

1. setje i stand, reparere (td sko, snòru)
2. pryde, dekorere

1. Hèv' Asbjynn pynta skóne dí?
2. Sòme spǿni våre vént pynta.

check pøyse

gjære, utvide seg

Håne pøyste så kjýne vorte skròvige.