ète

ete, spise
Sjå også substantivet ète.

Bjúg å Kjètil såte innmæ sivâ å åte syrsodd'e.

Infinitiv
ète
Presens eintal
èt'e
Presens fleirtal
ète
Preteritum eintal
åt
Preteritum fleirtal
åte
Perfektum eintal
èti
Imperativ eintal
èt!
Imperativ fleirtal
èti!
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (25.03.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.03.2015)
Id fra gammalt system:
4950