préke (H)

tale
Sjå også præke (V).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' préke!

Infinitiv
préke
Presens eintal
prékar
Presens fleirtal
préke
Preteritum eintal
préka
Preteritum fleirtal
préka
Perfektum eintal
préka
Imperativ eintal
prék!
Imperativ fleirtal
prékji!
Registrerings­grunn
Ulikt i Valle og Hylestad
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Svein Jore (11.10.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (26.09.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (26.09.2007)
Id fra gammalt system:
5489