pile si

reise fort avstad, kome seg vekk fort
Sjå også pile.

Infinitiv
pile si
Presens eintal
pilar si
Presens fleirtal
pile sikkå
Preteritum eintal
pila si
Preteritum fleirtal
pila sikkå
Perfektum eintal
pila si
Perfektum fleirtal
pila sikkå
Imperativ eintal
pil di!
Imperativ fleirtal
pili dikkå!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.02.2008)
Id fra gammalt system:
4301