mause

ete / tyggje godslegt, like maten godt
Sjå også pauke.

Infinitiv
mause
Presens eintal
mausar
Presens fleirtal
mause
Preteritum eintal
mausa
Preteritum fleirtal
mausa
Perfektum eintal
mausa
Imperativ eintal
maus!
Imperativ fleirtal
mausi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3425