pjåtren

person som pratar mykje med lite innhald (pjatt)
Sjå også pjåtre.

Hankjønn
pjåtren
Hokjønn
pjåtrí
Inkjekjønn
pjåtri
Fleirtal
pjåtrne
Komparativ
pjåtrnare
Superlativ
pjåtrnaste
Bunden
 
Hankjønn
pjåtrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
pjåtrne
Komparativ hankjønn
pjåtrnari
Superlativ hankjønn
pjåtrnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5999